Đăng ký thương hiệu

Mẫu thông báo thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện

3432 người đọc

Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý cuả chi nhánh mang tên cũ, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm tính chính xác, trung thực của nội dung thay đổi nêu trên.

Tên DN:Số:……………

                                                            CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

                                                         Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                                                                                                       —–o0o—–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

                                                            Kính gởi:   Phòng Đăng ký Kinh doanh ………

 

- Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………..

- Giấy  ĐKKD số: …………………………. ngày cấp…………………………………………………………

- Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………………………………………….

- Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..

+ Giấy CMND số: ………….. ngày cấp: …………………. nơi cấp:……………………………………..

 

- Tên Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:……………………………………………………………………

- Giấy đăng ký hoạt động số: ………………… ngày cấp…………………………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

- Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………..

- Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………………………………………….

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:…………………………………………..

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..

+ Giấy CMND số: ………….. ngày cấp: …………………. nơi cấp:……………………………………..

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

 

Tên chi nhánh doanh nghiệp dự kiến thay đổi:   ……………………………………………………………………………………………….

 

Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý cuả chi nhánh doanh nghiệp mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thay đổi nêu trên.

                   TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..200….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ )

 

Kèm theo thông báo thay đổi:

-          Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản chính) .

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của  doanh nghiệp (bản sao).

-          Xuất trình CMND ( hoặc hộ chiếu hợp lệ và giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt nam nếu là Việt kiều) của người đứng đầu chi nhánh-VPĐD.

 

Ghi chú:

Việc thay đổi tên của chi nhánh doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 

Các dịch vụ khác


Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

 

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB